رنگ در معماری 1

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


 

رنگ هاي اصلي

منظور از رنگ هاي اصلي يا درجه اول رنگ هايي است كه معمولاً

از تركيب هيچ كدام از رنگ هاي ديگر حاصل نمي شوند، بلكه

ساير رنگ ها از تركيب آنها با يكديگر به وجود مي آيند. رنگ هاي

اصلي زرد، قرمز و آبي در صورتي كه در خالص ترين حالت خود

باشند و هيچ گرايشي به رنگ هاي ديگر در آن ها ديده نشود،

وقتي با يكديگر مخلوط شوند، خاكستري بسيار تيره اي را به وجود

مي آورند. 

...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها